Faun – Oyneng Yar

Oyneng Yar

Bu bahçede kimler bar
oyneng yar, oyneng yar
Bu bahçede kimler bar
oyneng yar, oyneng yar

Erler birlen kizlar bar
oyneng yar, oyneng yar
Erler birlen kizlar bar
oyneng yar, oyneng yar

Oynaskanga kiz yahse
oyneng yar, oyneng yar
Oynaskanga kiz yahse
oyneng yar, oyneng yar

bizge köre siz yahse
oyneng yar, oyneng yar
bizge köre siz yahse
oyneng yar, oyneng yar

Etegim semalige,
oyneng yar, oyneng yar
Etegim semalige,
oyneng yar, oyneng yar

Gül gonzalar acilsin,
oyneng yar, oyneng yar
Gül gonzalar acilsin,
oyneng yar, oyneng yar

Hay hay hanim yarimsen,
oyneng yar, oyneng yar
Hay hay hanim yarimsen,
oyneng yar, oyneng yar

Ben menim sevgen yarimsen,
oyneng yar, oyneng yar
Ben menim sevgen yarimsen,
oyneng yar, oyneng yar
Dance my love

Who are they in these gardens?
Dance my love, dance my love
Who are they in these gardens?
Dance my love, dance my love

There are young boys and girls
Dance my love, dance my love
There are young boys and girls
Dance my love, dance my love

Go dance beautiful maiden
Dance my love, dance my love
Go dance beautiful maiden
Dance my love, dance my love

You're a beauty to me
Dance my lov, dance my love
You're a beauty to me
Dance my lov, dance my love

My skirts are swirling
Dance my love, dance my love
My skirts are swirling
Dance my love, dance my love

Let the roses and rosebuds bloom
Dance my love, dance my love
Let the roses and rosebuds bloom
Dance my love, dance my love

Ah ah, maiden you're my darling
Dance my love, dance my love
Ah ah, maiden you're my darling
Dance my love, dance my love

You're the one I love and call darling
Dance my love, dance my love
You're the one I love and call darling
Dance my love, dance my love


Similar Lyrics