Heidevolk – Ontwaakt

Ontwaakt

Onder het juk van het rijk geboren
In het vuur der vrijheid gesmeed
Het volk in chaos verloren
Ziet een toekomst en herleeft

Ontwaak met woede in de Sakser hand
Zonen en dochters van het Noorderland
Verrijzen de schaduw, vecht tegen het rijk
Herneem het land, beantwoord de roep
Der vrijheid

De tijd ontbond de gevallen staat
Legioenen keren zich tegen elkaar
Keizers die bloeden, het rijk valt uit één
Rome brandt en scheurt in twee

???
Verenigde staten van het Noorderland
Laden geschenk en gezegen
En smeed u vol in de aardebrand

Nu is de tijd van het val van het Rijk
En nemen wij dit land nu de vrijheid roept en de aarde brandt

Schouder aan schouder herrijzen wij
Vechten voor vuur en ons gelijk
Schild aan schild overwinnen wij
En breken de macht van het keizerrijk

Elke strijd door mijn volk gestreden
Elke slag brengt de dromen voort
Met zwaard en schild wordt het rijk verdreven
En wordt de stem van mijn volk gehoord

Nu is de tijd van het val van het Rijk
En nemen wij dit land nu de vrijheid roept en de aarde brandt
Nu is de tijd verenigd in de strijd
En nemen wij dit land nu de vrijheid roept en de aarde brandt
Awake

Born under the yoke of the empire
Forged in the fire of freedom
The people lost in chaos
Sees a future and revives

Wake up with anger in the Saxon hand
Sons and daughters of the Noorderland
The shadow is rising, fighting the empire
Re-enter the country, answer the call
Of freedom

The time dissolved the fallen state
Legions turn against each other
Emperors who bleed, the empire falls from one
Rome burns and tears in two

???
United States of the Northern Netherlands
Loading gift and blessing
And forge yourself into the earth fire

Now is the time of the fall of the Empire
And we take this land now that freedom calls and the earth burns

We rise again shoulder to shoulder
Fight for fire and us right
We overcome shield to shield
And break the power of the empire

Every battle fought by my people
Every blow brings forth the dreams
The empire is driven out with sword and shield
And the voice of my people is heard

Now is the time of the fall of the Empire
And we take this land now that freedom calls and the earth burns
Now time is united in the struggle
And we take this land now that freedom calls and the earth burns


Similar Lyrics