In Extremo – Sagrada Trobar

Sagrada Trobar

Des oge mais quer eu trobar
Polar sennor onrrada
En que deus quis carne fillar
Beyta e sagrada
Por nos dar gran soldada
No seu reyno e nos erda

Por nos dar gran soldada
No seu reyno e nos erda
Por seus de sa masnada
De vida perlongada
Sen avermos pois a passar
Per mort ontra regada

Sen avermos pois a passar
Per mort ontra regada

Des oge mais, des oge mais
Des oge mais, des oge mais
Quer eu trobar
Holy musician

From this day forward I would like to write songs
To the glory of the Blessed Virgin,
In which the Lord desired to be born,
Holy body
To give us the highest award
In his kingdom and bless us again

To give us the highest award
In his kingdom and bless us again
As his flock
Eternal life
And we will not have to
Die again.

And we will not have to
Die again.

From this day forward, from this day onwards
From this day forward, from this day onwards
I would like to write songs


Similar Lyrics