Sabaton – Livgardet

Livgardet

Ärat Livgardet står
Grundat av landsfader vår
Hängiven tjänst i femhundra år
Från tåget över Bält
Stred vid Lund, på Narvas fält
De följa uti hjältars spår

Smitt av eld och dalablod
Frusen mark och hjältemod
I en tid av krig de stod

Anor från blott sexton man
Rikets äldsta stridsförband
En tid
Av Krig

Vart vägen än bär
Att beskydda, gardet svär
För konung och rike de viger sitt liv

Knä om knä Livgardet går
Kämpat för landsfader vår
Hängiven tjänst i femhundra år
Från tåget över Bält
Stred vid Lund, på Narvas fält
De följa uti hjältars spår

Oavsett vem kronan bär
Till sin konung trohet svär
I en tid, av fred, de består

Traditioner i från förr
Vaktar ännu maktens dörr
I frid
Och i strid

Vart vägen än går
Runt vår konung gardet står
För land och för rike de offrar sitt liv

Knä om knä Livgardet går
Kämpat för landsfader vår
Hängiven tjänst i femhundra år
Från tåget över Bält
Stred vid Lund, på Narvas fält
De följa uti hjältars spår

För Sverige i tiden
Dit konungen går
De gör vad som synes omöjligt
Vad än framtiden spår

Vart vägen än bär
Att beskydda, gardet svär
För konung och rike de viger sitt liv

Ärat Livgardet står
Grundat av landsfader vår
Hängiven tjänst i femhundra år
Från tåget över Bält
Stred vid Lund, på Narvas fält
De följa uti hjältars spår
The Life Guards

The honored Life Guard stands
founded by our country's father,
500 year long dedicated service.
From the March across the Belts,
the battle at Lund, to the fields of Narva,
they follow in the footsteps of heroes.

Forged in fire and Dalecarlian blood,
frozen ground and heroism,
in a time of war they rose.

Descended from only 16 men,
the Kingdom's oldest military unit.
A time
of war.

Wherever the road may lead,
the guard swears to protect
they devote their life to king and kingdom.

Shoulder to shoulder the life guard marches,
fought for our country's father
500 year long dedicated service.
From the March across the Belts,
the battle at Lund, to the fields of Narva,
they follow in the footsteps of heroes.

Irrespective of who wears the crown,
they swear fidelity to the king
in a time of peace they persist.

Traditions from ages past,
still guarding the door of power
in peace
and in battle.

Wherever the road may lead,
the guard stands around our king,
they sacrifice their lives for country and kingdom.

Shoulder to shoulder the life guard marches,
fought for our country's father
500 year long dedicated service.
From the March across the Belts,
the battle at Lund, to the fields of Narva,
they follow in the footsteps of heroes.

For Sweden in a time
when the king departs,
they do what seems impossible,
whatever the future may hold.

Wherever the road may lead,
the guard swears to protect
they devote their life to king and kingdom.

The honored Life Guard stands
founded by our country's father,
500 year long dedicated service.
From the March across the Belts,
the battle at Lund, to the fields of Narva,
they follow in the footsteps of heroes.


Similar Lyrics