The Prodigy – Wake Up Call

Wake Up Call

It seemed a long time

It seemed a long time but I just can't wake up

Just can't wake up

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

If you feel me

If you feel me

Just can't wake up

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

Just can't wake up

Feel me

It seemed a long time but I just can't wake up

If you... uhh

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

If you feel me

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

Just can't wake up

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

If you feel me

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

Just can't wake up

Uhh

It's been a long time

It's been a long time

Just can't wake up

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

If you feel me

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

Just can't wake up

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up!

If you feel me

Back on tour
1, 2, 3
We're all back on 4
You better wake up

Just can't wake up


Similar Lyrics