Wardruna – Andvevarljod

Andvevarljod

Vendum vendum... [repeat]

Or vordehaugen
Drog eg ordi
Leita songar
Upp or jordi
Dreiv på vindar
Vakre viser
Lagnadsdiser
Baud meg vitje
Baud meg sjå
Min eigen tråd
I Nornespå

Rend er veven
Med ørlogstrådar
Ramme rim
Magnar banda
Kvervelvindar
Hapt i hugar
Liv og lagnad
Ordi avlar

Såg du din fyrste dag
Drog fyrste andedrag
Der omkring stod nornar ni
Vinda vevja, vind til liv

Låg du der i favn åt mor
Knytta i ei navlesnor
Bytte den med ættarband
Liv og lagnad, i det spann

Møyer steig på ættarhaug
Dansa yver alv og draug
Vinden leiker, i møyer dreg
Vinden som vil fylgje deg

Nornar nie – steig fram
Vov og bandt – lagnad

For min unge, eg gåver baud
Så ingen vov med ilske; naud
Ved stokk ved stein ved trolletein
Spinn dei lagnad, utan mein

Nornar nie, høyr meg
Vord min veg, før med
Lindrande hender
I lækjande fotspor

Andar inn
Tankar svinn
Andar ut
Reidsle rinn
Kvart eit drag
Viljen veks
Hjarte sler
Vidt eg ser
Vind i hått
Vind i hugen
I mitt mot
I min vilje
Slepp det fri
Lar det fara
Eg vert heil
Eg er heil

Kom vind i hátt
Kom vind i hug
Vilje som veks
I temjande vers
Kveikjer ein storm
Den kveler sott og sorg
Du vert heil
Du er heil
Eg vert heil
Eg er heil

Vendum vendum... [repeat]

No hev Nornar
Vevd si vise
Songen stillnar
Vinden med
Gåver gjevne
Til den som lytta
Her eg stende
I heilagt vé
Gamalt minne
Lemnar meg
Lemnar meg
Lemnar meg...
Song of the Spirit-weavers

Turn turn

From the mound of my kin
I pulled up the words
Dug the songs
Up from the earth
Wondrous tunes
Rode the winds
Wardens of fate
Bid me visit
Bid me view
My own thread
In the web of Norns

The loom is set
With threats of fate
Mighty rhymes
Strengthen bonds
Whirlwinds
Bound into spirits
Life and fortune
Bred by their words

As you saw your first day
As you drew your first breath
Gathered around, stood nine Norns
They wound and weaved wind to life

There you laid in your mother’s arms
Bonded by a navel-chord
They switched it with a kind-thread
And into it spun, life and fortune

The maidens went upon the family-mound
Danced over elves and dead
The wind is pulling them playfully
It‘s this wind that shall follow you

Nine Norns – rise up
Wove and wound – fate

On behalf of my child, I offer gifts
So none are weaving with ill will
By stick, stone and sorcerous distaff
They spin your fate without ill intent

Nine Norns – hear me
Guard my path
And lead with alleviating hands
And in healing footsteps

Breathe in
Thoughts vanish
Breathe out
Release the fear
In every breath
The will grows
The heart pounds
I see wide and clear
Wind in memory
Wind in mind
In my courage
In my will
Let it free
Let it fly
I become whole/healed
I am whole/healed

Come wind in memory
Come wind in mind
Into the growing will
Into taming rhymes
It kindles a storm
That strangles illness and sorrow
You become whole/healed
You are whole/healed
I become whole/healed
I am whole/healed

Turn turn

Now, the Norns
Have weft their tune
Their song stills
And with it, the wind
Gifts were given
To those who listened
Here I stand
On holy grounds
And this old memory
Is leaving me
Is leaving me
Is leaving me...


Similar Lyrics