Wardruna – Bjarkan

Bjarkan

Du som bar meg niu vintre,
svøpet i eit slør
spunni av liv og død.

Ut av moders djupe kjød,
inn i verdas grøne lød.
Døy og bli født på ny.
Berkanan

You who bore me winters nine,
swaddled in a veil
spun from life and death.

Out of mother's deep womb,
into the green world.
Die and be reborn.


Similar Lyrics