Wardruna – Dagr

Dagr

Eg helsar sola!
Stig opp frå myrkre,
stig opp i Dag.

Or gap Ginnunga
Yggdrasil Ask.
I ditt ljos skal spira vekse.
I ditt myrkre skal spira døy.
Day

I greet the sun!
Rising from the darkness,
Rising up today.

From the Ginnunga Gap
Yggdrasil ash[1]
In your light, the Spire[2] shall grow.
In your darkness, the Spire shall die.

[1] Ash as in the tree ash, not ashes.
[2] The Spire (Spira) is Yggdrasil. In the light of the sun, Yggdrasil shall grow. In the darkness without the sun, Yggdrasil shall die. Spira is is the world tree.


Similar Lyrics