Wardruna – Fylgjutal

Fylgjutal

Regnkald let eg harpa
Hyrde min veg
I tonar som leiker i draup
I tårar frå frå svartkald sky
Bak meg i tid sler mitt fylgje
Takta med knoklar frå mi grav
Framfor meg i tid syng mitt fylgje
Med pusten som liv meg gav

Du som går foran men fylgjer
Du som viser men dyljer
Mitt innerste indre
Mitt ytterste ytre
Om eg lytter kan høyre
Deg som runar i øyre
Du som varslar mitt komme
Om eg varar får sjå

Eg er ljosi – som kun ein skimtar
Eg er tåka – huldar heimen
Eg er elden – logar notti
Eg er vargen – veider i din draum

Framfyre
Fylgjer deg
Kvart eit steg
På din veg

Leitar...
I vind og vev
Nagleriss og rop i nauden
Nauden
Speach of the Fetch

Rain-cold, I let the harp
Herd my way
In tones that play in the drops
In tears from from black-cold sky
Behind me in time slips my follower
Beat with bones from my grave
In front of me in time sings my follower
With the breath that life gave me

You who go ahead but follow
You who show but hide
My innermost being
My outermost outer
If I listen I can hear
You who flows in the ear
You who announce my coming
If I am, I'll see

I am the light - just a glimpse
I am fog - cover the world
I'm the fire - the night is on fire
I am the wolf - strange in your dream

Fire up
Follows you
Every step
On your way

Searching...
In wind and weave
Nail-cracks and crying in distress
Distress


Similar Lyrics