Wardruna – Gravbakkjen

Gravbakkjen

Høyr det let
Tonar gret
Her eg svartormen rir
Yver sorgtunge steg,
er eg på veg
Til mi moders favn
Til mi kvile
For jordi er mi mor
og mi grav

Tonar det let
Einkvan gret
Og tvifelt svir dei sår
som ingen andre kan sjå

Høyr det let
Tonar gret
Høyr det let

Når eg eingong ligg i jord
Lev eg framleis i dei ord
I visune eg kver
Og i tonane som bér

Lev eg kvar
Lev eg kvar
Lev eg kvar
Gravbakkjen

Hear the sound
Weeping tunes
Here the black snake I ride
Over steps laden with sorrow
I am on my way
To my mother's embrace
To my rest
For the earth is my mother
And my grave

Tunes they sound
Some are weeping
And twofold is burn of wounds
Which no other sees

Hear the sound
Weeping tunes
Hear the sound

When I eventually lie in the ground
Still I will live in the words
Of the verses that I chant
And the tunes which carry

I yet live
I yet live
I yet live


Similar Lyrics