Wardruna – Helvegen (Skaldic Version)

Helvegen (Skaldic Version)

Eg songane søkte
Eg songane sende
Då den djupaste brunni
Gav meg dråpar så ramme
Av Valfaders pant

Alt veit eg, Odin
Kvar du auge løynde

Kven skal synge meg
I daudsvevna slynge meg
Når eg helvegen går
Og dei spora eg trår
Er kalde, så kalde

Årle ell i dagars hell
Enn veit ravnen om eg fell

Når du ved helgrindi står
Og når laus deg må rive
Skal eg fylgje deg
Yver gjallarbrui med min song

Du blir løyst frå banda som bind deg
Du er løyst frå banda som batt deg

Deyr fé
Deyja frændr
Deyr sjalfr it sama
En orðstírr deyr aldregi
Hveim er sér góðan getr

Deyr fé
Deyja frændr
Deyr sjalfr it sama
Ek veit einn
At aldrei deyr
Dómr um dauðan hvern
The Way to Hel

I sought the songs
I sent the songs
Then the deepest well
Gave me tears so harsh
From the Slain-father's pledge

I know everything, Odin
To whom you gave your eye

Who shall sing me
Into deathsleep sling me
Whence I on the path to Hel go
And this track I tread
Is cold, so cold, so cold

Early or in the day's end
The raven still knows if I fall

Once you stand at the gate to Hel
And when you have to tear free
I shall follow you
Over Gjallarbrú with my song

You will be free from the bonds that bind you
You are free from the bonds that bound you

Cattle die
Friends die
So, too, must you die
Though one thing
Never dies
The fair fame one has earned

Cattle die
Friends die
So, too, must you die
I know one
That never dies
Judgement of a dead man's life


Similar Lyrics