Wardruna – IwaR

IwaR

Ull i Ydalir
Sveigde bogen
Sikta bogen
pilar peika
mot Yggdrasils nie
heimar
vinda med mål
veva med mål

mot Nivelheim fly
mot Muspellheim fly
mot Jotunheim fly
mot Åsgard fly
mot Midgard fly
mot Vanaheim fly
mot Helheimen fly
mot Svartalvheim fly
mot Ljosalvheim fly

vinda med mål
veva med mål

or Nivelheim fly
or Muspellheim fly
or Jotunheim fly
or Åsgard fly
or Midgard fly
or Vanaheim fly
or Helheimen fly
or Svartalvheim fly
or Ljosalvheim fly

vinda med mål
veva med mål.
IwaR

Ullr in Ydalir
Bend the bow
Aim the bow
Arrows pointed
Toward Yggdrassil's Nine
Homes
Wind with purpose
Weaved with purpose

Toward Niflheim fly
Toward Muspelheim fly
Toward Jotunheim fly
Toward Asgard fly
Toward Midgard fly
Toward Vanaheim fly
Toward Helheim fly
Toward Svartalfheim fly
Toward (Light)Alfheim fly

Wind with purpose
Weaved with purpose

From Niflheim fly
From Muspelheim fly
From Jotunheim fly
From Asgard fly
From Midgard fly
From Vanaheim fly
From Helheim fly
From Svartalfheim fly
From (Light)Alfheim fly

Wind with purpose
Weaved with purpose


Similar Lyrics