Wardruna – Kvitravn

Kvitravn

Ut i skuma
Lokkar til meg
Kvite ramnen
Duld og dvelande

Høyr eg spør!
Lend meg ei fjør
Så skal eg verkje
Vingar kvite

Lat oss flyga
I vide vindar
I hugjen veida
Med songen seida

Høyr eg spør!
Lend meg vidsyn
Lat meg skilje
Sjå i skodda

Høyr eg spør!
Lær meg songen
Som deg freistar
(Som meg freistar)
Som deg finn
(Som meg finn)

Vil du meg fylgja
I all mi tid?
Vil du meg varda
I all mi tid?

Gygrefuggel
Gav meg vingar
Kvite korpa
Gav meg sjon

Galdrekråka
Gav meg songen
Kvite vingar
Fylgjer meg
White Raven

Into twilight
Lure you in
White raven
Veiled and dwelling

Let me ask!
Lend me a feather
I will turn it
into white wings

Let us fly,
wide on winds
With hunting minds
and sorcerous songs

Let me ask!
Lend me your wide-sight
Let me espy,
in fumes of fog

Let me ask!
Teach me the song
that allures you…
(that allures me)
that finds you…
(that finds me)

Will you follow me
throughout my time?
Will you watch over me
throughout my time?

Spirit-bird
Gave me wings
White raven
Gave me foresight

Chanting-crow
Gave me the song
White wings
Follows me


Similar Lyrics