Wardruna – Munin

Munin

To ramnar eig
Dei er meg kjær
Ein for mitt minne
Ein for min hug

To ramnar eig
Dei er meg kjær
Ein for mitt minne
Ein for min hug
I kvar sin vind, frå meg
Flygande, i kvar sin veg
Dei kver meg songar
Når heim dei vender

Eg stundom fæler
At hugjen heim ei rekk
Enn meir eg ottast
At minna mistar sin veg
Vegvill er hug
Utan minne
Eit tre råtnar
Utan rot
På dine vingar bér
All den tid som runne, hev
Å minnefuggel
Vær hos meg all mi tid
All mi tid

Minna er
Alltid nær
Visar veg
Rådar meg
Minna er
Alltid nær
Røynslas råd
Mistakets frelsar

Minne eg heiter
Børa på medvitets rygg
Skaldens veg til ordas hóv
Treets rot og steinens riss
Tingets krins og vargens vaksemd
Munin

I own two ravens
They are my dearest
One for my memory
One for my thought

I own two ravens
They are my dearest
One for my memory
One for my thought
In each wind, from me
flying their own way
They chant songs to me
when they come home

Sometimes I fear,
that Thought will not return home
but more I worry,
that Memory will lose his way
Lost is Thought
without memory
A tree rots
without roots
On their wings they carry
All the time that flows
Oh, memory-bird
Be with me for all my time
All my time

Memory is
always near
Show the way,
counsel me
Memory is
always near
Experienced counsel,
mistakes' savior

Memory I am called!
Burden on the back of consciousness
The poet's way to the word's hoof
The root of the tree and the crack of the stone
The crown of the thing and the vigilance of the wolf


Similar Lyrics