Wardruna – Odal

Odal

Me er eit gamalt tre
Med nysprungne knoppar
Mot sola me strekk oss
Fram for å vekse
(Høyr!)
Langt nede i rot og i ringar av år
Kved dei gamle
(Høyr!)
Langt nede i rot og i ringar av år
I barken sit sår
Dei vitnar om ære
Dei vitnar om nid
(Somme svir meir enn andre)
Sjå meg djupt
i augene blå
du må forstå
Hugs at alle
eingong forlét
Natta den kjem
Eg gjev deg din odel
Om du vil ha
Den fer ikkje fra
Tungt den veger
Hugs, ta ikkje meir enn du orkar å bere
Djupt i jord
Gjev rot deg retning
Når stormar fer
Dei knakande
(Kvedar)
Sjå meg djupt
i augene blå
du må forstå
Hugs at alle
eingong forlét
Natta den kjem
Eg gjev deg din odel
Om du vil ha
Den fer ikkje fra
Tungt den veger
Hugs, ta ikkje meir enn du orkar å bere
For kvar einaste spire
Vert me høgare og djupare
For kvar einaste spire
Vert me høgare og djupare
Odal
Odal
Odal

We are an ancient tree
With fresh blossoms
Towards the sun we stretch
Forward to grow
Listen!
Far down in the root and in the cycles of years
Chant the old
Listen!
Far down in the root and in the cycles of years
In the bark lay wounds
They attest of honor
They attest of misdeed
Some hurt more than others
Look deep into
my eyes so blue
You must understand
Remember that all people
will in future leave
The Night it will come
I give you your heritage
If you want
It will not leave
Heavy it weighs
Remember, do not take more than you can carry
Deep in the earth
Roots give you direction
When storms rage
The creaking
Chants
Look deep into
my eyes so blue
You must understand
Remember that all people
will in future leave
The Night it will come
I give you your heritage
If you want
It will not leave
Heavy it weighs
Remember, do not take more than you can carry
For every sprout
We become taller and deeper
For every sprout
We become taller and deeper
Odal
Odal


Similar Lyrics