Wardruna – Vindavla

Vindavla

Binder deg til meg
Trådar tri eg tvinner
Tri gongar gjél for deg
Tri songar syng for deg
For å skilje
For å sjå

Kvér eg yver deg
Ramme runar hjalar
Ris opp med Hugen
Rir ut med Hugen
No vender eg mi vise
Den fylgjer nye far

Spinn spinn, viljen vinna
Songen vevjar andevind
Hugen veljer, hugen vinn
Tråden tvinnar, tråden bind
Under måne yver haug
Under galge talar daud
Vidt eg fér
Vidt eg ser

Dulram, vart eg under hengd mann
Galdra vaken daud mann
Hamram, fór eg yver land
Fór eg som ein gand
Tvinna rangsols Ragn-frod
Ser eg, er eg alt
Vil eg, vinn eg alt

Eg var og eg er vind
Eg er vinda, vevja, hapt og tvinna
Eg var og eg er vind
Eg er vinda, vevja, hapt og tvinna

Spinn spinn, viljen vinna
Songen vevjar andevind
Hugen veljer, hugen vinn
Tråden tvinnar, tråden bind
Under måne yver haug
Under galge talar daud
Vidt eg fér
Vidt eg ser

Dulram, vart eg under hengd mann
Galdra vaken daud mann
Hamram, fór eg yver land
Fór eg som ein gand
Tvinna rangsols Ragn-frod
Ser eg, er eg alt
Vil eg, vinn eg alt

Eg var og eg er vind
Eg er vinda, vevja, hapt og tvinna
Eg var og eg er vind
Eg er vinda, vevja, hapt og tvinna

Til deg som søkjer
Til deg som treng
Åi rinn mot nord og ned
Åi svinn mot nord og ned
Ber det du bannar
Sender det du slepp

Til deg som veljer
Til deg som vil
Kved til songen syng deg
Kved til songen slepp deg
Dvergmål skiljer
Skugger viser veg
Wind-Bred

Binding you to me
Threads three I twine
Three times crow for you
Three songs sing for you
To separate
To see

I chant over you
Mighty runes I blare
Rise up by the Mind
Ride out by the Mind
Now I shift my song
To follow new paths

Spin spin, victory of will
The song spins the spirit-wind
The mind chooses, the mind wins
The thread twines, the thread binds
Under moon over hill
Under gallows speak the dead
Far I go
Wide I see

Skilled in the hidden ways I became under hung man
Dead man incanted awake
Shape-shifting, I swept the land
Sped like a bolt of magic
Spun counter-sunwise, wise of magic
If I see, I am everything
If I want, I win it all

Wind I was and wind I am
I am wound, woven, bound and twined
Wind I was and wind I am
I am wound, woven, bound and twined

Spin spin, victory of will
The song spins the spirit-wind
The mind chooses, the mind wins
The thread twines, the thread binds
Under moon over hill
Under gallows speak the dead
Far I go
Wide I see

Skilled in the hidden ways I became under hung man
Dead man incanted awake
Shape-shifting, I swept the land
Sped like a bolt of magic
Spun counter-sunwise, wise of magic
If I see, I am everything
If I want, I win it all

Wind I was and wind I am
I am wound, woven, bound and twined
Wind I was and wind I am
I am wound, woven, bound and twined

To you who seek
To you who need
The river flows north and below
The river flees north and below
Carrying what you swear
Sending what you let go

To you who choose
To you who want
Chant until the song sings you
Chant until the song lets go
The dwarven tongue does separate
Shadows show the way


Similar Lyrics