Wardruna – Viseveiding

Viseveiding

Gjeng i veg, vil veide visor
Songar som frå årle old
Hev runne råkt frå kvar ein skugge
Stein og stubbe, vind og vidde

Or duldeheimen drog eg ordi
Leitar songar upp or jordi
Vakre visor rann av rignet
Ramme runor let frå løynda

Sume dreiv på kvite vågar
Sume kvein or kvite lågar
Molna upp i heiden himmel
Kvissla av ei ormetunge

Om eg trår på grodde stiar
Om eg står og lengten biar
Høyr kor togna kver og kallar
Høyr kor tulen gøyr og galdrar
Song-Hunting

Went out hunting for songs
Tunes that from the earliest times,
have poured out of each and every shadow,
stone and stub, wind and valley

From the hidden realms, I pulled words
Seeking songs up from the ground
Most beautiful melodies came with the rain
Strong Rune-songs sound from the unseen

Some drifted on white waves
Some hissed from a white flame
From clouds up in the bright sky
Whispered from a Serpent-tongue

If I trod on overgrown paths
If I stand still and the longing stops
Hear how silence chant and call!
Hear how the speaker howl and conjure!


Similar Lyrics